Art Dentistry

Οδοντιατρείο | Μαρία Καπρουλά DDS

Εμφυτεύματα

Η απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη λειτουργία της μάσησης καθώς και στην ομιλία και να επέμβει αρνητικά στην αισθητική του χαμόγελου.

Γιατί να τοποθετηθεί εμφύτευμα 

Η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων αναστέλλει την απώλεια οστικής μάζας στο οστό της γνάθου καθώς μεταφέρονται πιεστικές δυνάμεις στο οστό της γνάθου κατά τη διάρκεια της μάσησης αυξάνοντας αντιδραστικά την οστική της πυκνότητα. Οι απώλειες δοντιών που δεν αποκαθίστανται μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες επιπλοκές:

 1. Δυσκολία στη μάσηση
 2. Απώλεια οστικής μάζας της γνάθου
 3. Απώλεια στήριξης των χειλιών
 4. Προβλήματα στην ομιλία (ιδιαίτερα σε απώλειες πρόσθιων δοντιών)
 5. Μετατόπιση των υγειών δοντιών καθώς τα οπίσθια δόντια έχουν την τάση να κινούνται προς τα εμπρός προκειμένου να καλύψουν τα κενά των απωλεσθέντων δοντιών.

Επίσης παρατηρείται υπερέκφυση των δοντιών-ανταγωνιστών των απωλεσθέντων της έτερης γνάθου.

 

Σε ποιούς απευθύνεται η τοποθέτηση εμφυτεύματος

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι η καλύτερη επιλογή για άτομα όλων των ηλικιών που διατηρούν καλή στοματική υγιεινή και πληρούν τα κριτήρια τοποθέτησης τους. Τα κριτήρια αυτά αφορούν στο ιατρικό ιστορικό καθώς και στην παρουσία ικανοποιητικής ωστικής μάζας της γνάθου για την υποστήριξης του εμφυτεύματος. 

Όταν δεν υπάρχει επαρκές οστό για να τοποθετηθεί εμφύτευμα, το δημιουργούμε

Σε περίπτωση απουσίας επαρκούς οστικής μάζας το οποίο είναι εμφανές μετά την πραγματοποίηση εξειδικευμένου ακτινογραφικού ελέγχου είναι πιθανή η χρήση οστικού μοσχεύματος καθώς και τεχνικές ανύψωσης του εδάφους του ιγμόριου άντρου πριν την τοποθέτηση του οδοντικού εμφυτεύματος.

Η αίσθηση εμφυτεύματος ως φυσικό δόντι

Τα αποτελέσματα σύγχρονων επιστημονικών ακαδημαϊκών και εργαστηριακών ερευνών καθώς και οι θετικές αξιολογήσεις ασθενών που τοποθέτησαν οδοντικό εμφύτευμα αποδεικνύουν πως η εμφάνιση και η αίσθηση μετά την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων προσομοιάζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το φυσικό δόντι.

Εμφυτεύματα αντί για κινητές οδοντοστοιχίες

Με τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να αντιμετωπιστεί και η ολική νωδότητα. Δηλαδή, όταν ένα άτομο δεν έχει κανένα δόντι τοποθετώντας μικρό αριθμό εμφυτευμάτων έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει ακίνητες προσθετικές εργασίες και να απαλλαγεί από τις κινητές ολικές οδοντοστοιχίες (μασέλες) και να απαλλαγεί από τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση του ατόμου που παρουσιάζει απώλειες δοντιών, ανακτώντας ένα όμορφο χαμόγελο καθώς και τη φυσική του ομιλία και μάσηση.

Τι εμφυτεύματα χρησιμοποιούμε στο ιατρείο μας

Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο πιστοποιημένα οδοντικά εμφυτεύματα ευρωπαϊκής και αμερικανικής προέλευσης κορυφαίων εταιρειών στο χώρο που αποδεδειγμένα καλύπτουν όλο το εύρος των κλινικών περιστατικών με έμφαση στην ποιότητα του υλικού και στην μακροβιότητα του οδοντικού εμφυτεύματος.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να είναι μονήρη (δηλαδή να αποκαθίσταται ένα απωλεσθέν δόντι) ή να αποτελούν θεμελιώδη στηρίγματα για γέφυρες αλλά και επιεμφυτευματικές τεχνητές οδοντοστοιχίες.

Στάδια τοποθέτησης εμφυτεύματος

Η διαδικασία τοποθέτησης οδοντικού εμφυτεύματος ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια:

 1. Λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού για να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα τοποθέτησης εμφυτεύματος.
 2. Δημιουργία σχεδίου θεραπείας με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς.
 3. Παραπομπή για λήψη ειδικής οδοντιατρικής αξονικής στην περιοχή που επιθυμούμε την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, ώστε βάσει των μετρήσεων να επιλέξουμε το κατάλληλο μέγεθος του εμφυτεύματος για την ασφαλή τοποθέτησή του.
 4. Τοποθέτηση του εμφυτεύματος
 5. Επούλωση και οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος στη γνάθο- Αναμονή 3 μήνες.
 6. Αποκάλυψη της περιοχής που τοποθετήθηκε το εμφύτευμα.
 7. Λήψη αποτυπωμάτων για την κατασκευή της προσθετικής εργασίας (στεφάνης, γέφυρας, επιεμφυτευματικής οδοντοστοιχίας).
 8. Τοποθέτηση της προσθετικής εργασίας.

Πονάει η τοποθέτηση εμφυτεύματος?

Η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων είναι μια χειρουργική επέμβαση με τοπική αναισθησία της περιοχής τοποθέτησης τους. Ωστόσο, οι ασθενείς μας την περιγράφουν ως μία ανώδυνη διαδικασία , την οποία φαντάζονταν πολύ επώδυνη και δύσκολα ανεκτή και την συστήνουν ανεπιφύλακτα ακόμα και ασθενείς που προσήλθαν με φόβο. 

Μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος πότε τοποθετείται το δόντι?
 
Μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών έως την τελική αποκατάσταση. Σε περίπτωση που το κενό αυτό αφορά σε πρόσθιο δόντι και εφόσον το επιθυμεί ο ασθενής, είναι εφικτό να κατασκευάσουμε μία προσωρινή εργασία, συνήθως κινητή, που θα προσομοιάζει την τελική και θα καλύπτει το κενό, που ενοχλεί αισθητικά τον ασθενή. 
 
Ποσό αντέχουν τα εμφυτεύματα?
 
Στην ερώτηση για τη διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων, απαντάμε εφ’ όρου ζωής με τη μόνη δέσμευση από τον ασθενή να ακολουθεί καλή στοματική υγιεινή καθημερινά και να τήρει τον οδοντιατρικό του έλεγχο και καθαρισμό βάσει των οδηγιών που έχει λάβει. Στο ιατρείο μας έχουμε σκοπό να δίνουμε μακροβιότητα στις λύσεις των οδοντιατρικών προβλημάτων του ασθενούς και να φτάσουμε στο ευχάριστο σημείο να βλέπουμε τους ασθενείς μας στον περιοδικό έλεγχο που του έχουμε ορίσει και όχι να ταλαιπωρείται με λύσεις κοστοβόρες και προσωρινές.
 
Δεν απορρίπτεται το εμφύτευμά μας
 
Όταν αποφασίσουμε να τοποθετηθεί οδοντικό εμφύτευμα, τότε είμαστε σίγουροι πως ο ασθενής πληρεί τα κριτήρια τοποθέτησης του, βάσει του ιστορικού του και έχει συμφωνήσει στην αποτελεσματική, καθημερινή στοματική υγιεινή του. Ο τρόπος τοποθέτησης καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι απολύτως επιστημονικά αποδεκτά και  επομένως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, διασφαλίζοντας ένα μεγάλο μακρόχρονο οικονομικό όφελος στον ασθενή.

Επένθετη ολική οδοντοστοιχία

Στην περίπτωση που έχουν εξαχθεί όλα τα δόντια ενός ατόμου, μοναδική λύση αποτελεί η κατασκευή ολικής οδοντοστοιχίας, ώστε να δύναται να αποκαταστήσει τη λειτουργία της μάσησης, της ομιλίας, καθώς και της εμφάνισής του.

Ας μην ξεχνάμε πως η νωδότητα, δηλαδή η απώλεια των δοντιών, αποτελεί είδος αναπηρίας. Όμως στη σύγχρονη εποχή μας, όχι μόνο αποκαθίσταται, αλλά και έχουμε τη δυνατότητα να χαρίσουμε στον ασθενή μια σταθερή προσθετική εργασία, η οποία “κουμπώνεται” στη γνάθο του με ειδικές υποδοχές που φέρουν τα τοποθετημένα σ αυτήν εμφυτεύματα, κάτι που μετατρέπει την ολική οδοντοστοιχία σε ακίνητη και όχι κινητή (μασέλα),που κανείς ασθενής δεν την επιθυμεί ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία.

Πλεονεκτήματα της επένθετης σε σχέση με την κινητή ολική οδοντοστοιχία

Η επένθετη ολική οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων εμφανίζει πληθώρα πλεονεκτημάτων όσον αφορά:

 • στη μακροχρόνια λειτουργία της χωρίς προβλήματα 
 • στην άριστη αισθητική της
 • στην απουσία ερεθισμού του βλεννογόνου του στόματος
 • στην ευκολία αποδοχής της από τον ασθενή, εφόσον δεν έχει ουρανίσκο η οδοντοστοιχία, κάτι που δεν αφαιρεί από τον ασθενή την αίσθηση και τη γεύση.
 • στη διατήρηση του οστού της γνάθου, κάτι που η κλασσική κινητή οδοντοστοιχία δεν προσφέρει, αντιθέτως ο ασθενής με τις κινητές ταλαιπωρείται συνεχώς με αναγομώσεις ώστε να διατηρεί τη συγκράτηση τους στη γναθο. 

Επομένως, μπορεί να φαντάζει ακριβή εργασία, εφόσον απαιτούνται εμφυτεύματα, όμως μακροχρόνια φαίνεται πως είναι σχετικά οικονομική επιλογή συν το γεγονός πως δεν απαιτείται σοβαρή χειρουργική επέμβαση!

Ανεπαρκές ύψος οστού στην ακρολοφία της άνω γνάθου

Υπάρχουν δυο τεχνικές δημιουργίας οστού στην άνω γνάθο, προκειμένου να τοποθετηθούν οδοντικά εμφυτεύματα. Αυτές οι τεχνικές αφορούν στην ανοιχτή και κλειστή ανύψωση ιγμορείου.

Τα ιγμόρεια είναι δύο αεροφόρες κοιλότητες στο πίσω μέρος της άνω γνάθου, μία δεξιά και μία αριστερά. Σε ορισμένες περιπτώσεις που τα οπίσθια δόντια της άνω γνάθου έχουν εξαχθεί πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν υφίσταται ιδιαίτερη ανατομία της περιοχής, το οστό της άνω γνάθου δεν επαρκεί ώστε να στηρίξει οδοντικά εμφυτεύματα. Οι παραπάνω τεχνικές επιτυγχάνουν την ανάπλαση του οστού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Κλειστή ανύψωση ιγμόρειου

Με την τεχνική αυτή συμπυκνώνεται το οστό, στο σημείο που τοποθετείται το εμφύτευμα, με ειδικά εργαλεία κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του, διαμέσου της δημιουργηθείσας, από τους τρυπανισμούς, κοιλότητας. Αποτελεί απόλυτα ασφαλής τεχνική και ανώδυνη για τον ασθενή.

Ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο ασθενής επιθυμεί την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, ώστε να αποφύγει την αντιαισθητική κινητή οδοντοστοιχία. Ωστόσο, ανατομικά η άνω γνάθος του δεν το επιτρέπει, λόγω μη επαρκούς οστού, το οποίο είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας νωδότητας που οδηγεί σε απορρόφηση του οστού καθώς και πολλαπλών εξαγωγών που δεν έγιναν με ατραυματικό τρόπο.

Η επέμβαση ξεκινά με τοπική αναισθησία, την τομή και την απομάκρυνση των ούλων, δημιουργείται ένα μικρό παράθυρο στο οστό και προσεγγίζεται η μεμβράνη του ιγμορείου. Με ειδικά εργαλεία και ιδιαίτερη προσοχή και λεπτομέρεια ανυψώνεται η μεμβράνη εκεί που θα έπρεπε να είναι, ώστε το οστό να επαρκεί προκειμενου να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. 

Η κοιλότητα που δημιουργείται γεμίζεται με οστικό μόσχευμα, το οποίο καλύπτεται με μεμβράνη, η οποία σταθεροποιείται στη θέση της, και τα ούλα ράβονται πάνω από τα αναπλαστικά υλικά.

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται μετά από 8-9 μήνες όταν το οστικό μόσχευμα έχει ωριμάσει και έχει γίνει αρκετά σκληρό για να τα στηρίξει, το οποίο ελέγχεται με τη διεξαγωγή CBCT εξέτασης.

Η προσθετική πάνω από τα εμφυτεύματα τοποθετείται 3 μήνες μετά την τοποθέτησή τους, και αφού έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωσή τους στο οστό, το οποίο ελέγχεται με απλή ψηφιακή ακτινογραφία στο ιατρείο.