Art Dentistry

Οδοντιατρείο | Μαρία Καπρουλά DDS

Χειρουργική Στόματος

Ελάχιστα επεμβατικές και σύγχρονες τεχνικές στο ιατρείο μας
Στο ιατρείο μας όπως σε κάθε οδοντιατρική εργασία, έτσι και στις χειρουργικές επεμβάσεις ακολουθούμε την ελάχιστα επεμβατική και συντηρητική αντιμετώπιση κινούμενοι με βάση την επιστήμη και τις σύγχρονες τεχνικές.
 
Προηγείται  πλήρης  ενημέρωση του ασθενούς για τη διαδικασία, τα υλικά που χρησιμοποιούμε και τα συμπτώματα που μπορεί να ακολουθήσουν κάθε διαδικασία από πραγματοποιείται.
 
Σεβόμαστε την ανησυχία και το φόβο για ό,τι άσχημο έχει προδιαθέσει αρνητικά τον ασθενή μας  και μέσα από την πλήρη και ρεαλιστική ενημέρωση του, χωρίς να υποσχόμαστε ό,τι είναι ανέφικτο.
 
Προσπαθούμε οι ασθενείς μας να ξεπεράσουν κάθε φόβο που κακώς είχαν για την ειδικότητα μας και τις εργασίες μας. Ο ασθενης νιώθει άνετα σε ένα φιλικό περιβάλλον που διαθέτει το ιατρείο μας και με την ειλκρινή συζήτηση μας πριν από κάθε διαδικασία ο ασθενής γνωρίζει τα πάντα και επομένως νιώθει ασφάλεια για ότι πρόκειται να ακολουθήσει.
 
Δεν υποσχόμαστε ποτέ ό,τι δεν είμαστε σίγουροι πως θα επιτύχουμε.

Ατραυματικές Εξάγωγες

Εξαγωγές χωρίς πόνο

Προσπαθούμε με κάθε σύγχρονη και επιστημονική τεχνική να κρατάμε υγιή τα δόντια στη στοματική κοιλότητα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες φορές που αυτό δεν είναι εφικτό, επομένως, το δόντι πρέπει να εξαχθεί.

Η εμπειρία του γιατρού, η κατάρτισή του καθώς και ο σύγχρονος εξοπλισμός του οδονιατρείου, εκτός απροόπτου φυσικά, προσφέρουν στον ασθενή μια ατραυματική εξαγωγή, ανώδυνη και αναίμακτη. Ο πόνος, το οίδημα και η αιμορραγία, ακόμα και μετά από χειρουργικές εξαγωγές είναι περιορισμένα έως ανεπαίσθητα, γεγονός που προσδίδει στον ασθενή τη δυνατότητα να μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες και ασχολίες.

0.1 Χειρουργική αφαίρεση έγκλειστων & ημιέγκλειστων φρονιμητών

Η εξαγωγή των φρονιμητών συστήνεται είτε οταν παρουσιάζουν προβλημα οι ίδιοι ως δόντια είτε όταν δημιουργούν προβλήματα σε διπλανά δόντια ή στις γνάθους.

Πιο ειδικά όταν:

  • Παρουσιάζουν εκτεταμένες τερηδονικές ή/ και περιοδοντικες βλάβες
  • Εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες περιστεφανίτιδες σε ετήσια βαση, δηλαδή υποτροπιάζουσες φλεγμονές των ούλων γύρω απο το δόντι
  • Τερηδονίζουν διπλανά δόντια
  • Είναι υπεύθυνοι για δημιουργία κύστεων ή όγκων (σπάνια)
  • Δημιουργούν προβλημα πιέζοντας και μετακινώντας τα δόντια, για ορθοδοντικούς λόγους

 

Στην περίπτωση που οι φρονιμήτες είναι έγκλειστοι ή ημιέγκλειστοι, δηλαδή δεν έχουν ανατείλει πλήρως στη στοματική κοιλότητα και καλύπτονται από τα ούλα, συνήθως δημιουργούν προβλήματα οπότε βάσει επιστημονικών ερευνών το βέλτιστο είναι να εξαχθούν όσο γίνεται σε μικρότερη ηλικία του ασθενούς και φυσικά μέτα τα 15 έτη, οπου έχει ολοκληρωθεί η διάπλαση της ρίζας στο 1/3 της. Αυτό συστήνεται ια επίτευξη της καλύτερης επούλωσης, οστικής ανάπλασης και προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

0.2 Χειρουργική αφαίρεση υπεράριθμων δοντιών

Υφίσταται αριθμός περιστατικών που εμφανίζουν υπεράριθμα δόντια στις γνάθους τους, τα οποία στην πλεοιψηφία των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματικά. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που τα υπεράριθμα δόντια μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, όπως η παρεμπόδιση ανατολής παρακείμενων δοντιών και η πρόκληση επώδυνων συμπτωμάτων λόγω της πίεσης που ασκούν στα ανατομικά μόρια της περιοχής.

Η αφαίρεση των υπεράριθμων δοντιών πραγματοποιείται μετά από μελέτη εξειδικευμένης
ακτινογραφικής και κλινικής εξέτασης στην περιοχή, που καθορίζουν το βέλτιστο τρόπο της
χειρουργικής προσπέλασης τους (το καλύτερο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η χειρουργική
τομή προκειμένου να είναι πιο εύκολη και ανώδυνη η αφαίρεσή τους, εξασφαλίζοντας την
ακεραιότητα των παρακείμενων δοντιών).

0.3 Χειρουργική αφαίρεση υπολειμματιών ριζών

Κατά τη διάρκεια εξαγωγής ορισμένων δοντιών υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει κάποιο τμήμα της ρίζας μέσα στο οστό (συνήθως συναντάται σε πολύ τερηδονισμένα δόντια). Η αφαίρεση αυτού του τμήματος της ρίζας απαιτεί ειδικά εργαλεία και χειρουργικές τεχνικές.

Υπολειμματικές ρίζες, επίσης, παρατηρούνται και σε ασυμπτωματικούς ή μη ασθενείς, που προσέρχονται στο ιατρείο είτε για άλλες οδοντιατρικές εργασίες, είτε με συμπτώματα οφειλόμενα σ’ αυτές από παρελθοντικές εξαγωγές δοντιών.

0.4 Χειρουργική αποκάλυψη έγκλειστων δοντιών

Υπάρχουν περιστατικά που ένα νεογιλό (παιδικό) δόντι δεν αντικαθίσταται από το αντίστοιχο μόνιμο, λόγω προβληματικής φοράς ανατολής του. Μέσω μιας ακτινογραφικής εξέτασης εντοπίζεται η ακριβής θέση του και με χειρουργικό τρόπο αποκαλύπτεται, προκειμένου να συνταχθεί στο οδοντικό τόξο στην προβλεπόμενη θέση του με τη συμβολή ενός ορθοδοντικού.

0.5 Χειρουργική αφαίρεση ενδοοστικών κύστεων & κύστεων μαλακών μορίων

Υπάρχουν περιπτώσεις που μετά από κλινική και ακτινογραφική εξέταση παρατηρούνται κύστεις είτε συπτωματικές είτε ασυμπτωματικές, οι οποίες εντοπίζονται εντός του οστού της γνάθου και είναι οδοντικής ή μη , αιτιολογίας. Ωστόσο, κλινικά μπορούμε να εντοπίσουμε κύστεις μαλακών μορίων, όπως βλεννοκήλες στην εσωτερική επιφάνεια της παρειάς , στα χείλη κλπ.


Μετά τη χειρουργική αφαίρεση της κύστης, αξιολογείται αναλόγως και αποστέλλεται προς παθολογοανατομική εξέταση (βιοψία), ώστε να αποκλεισθεί τυχόν κακοήθεια.

Ουλοπλαστική

Σε περιστατικά που παρουσιάζουν υφιζήσεις στα ούλα, τοποθετείται ουλικό μόσχευμα, το οποίο λαμβάνεται από την υπερώα του ασθενούς και επουλώνεται άμεσα, δηλαδή κατά πρώτο σκοπό.

Εκτομή Χαλινών Χείλων

Σε ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα (ορθοδοντικά, αισθητικά κλπ), οφειλόμενα στην ύπαρξη έντονου χαλινού άνω ή/και κάτω χείλους, με ειδική και ασφαλή χειρουργική τεχνική πραγματοποιείται τομή και συρραφή των χαλινών, χωρίς λειτουργικό πρόβλημα.

Μεταφορά αυτόλογου οστού
Οστικό Block

Κατά τη διαδικασία της επέμβασης λαμβάνεται το μόσχευμα και τοποθετείται στην περιοχή με το οστικό έλλειμμα. Στη νέα του θέση ακινητοποιείται με μικρές καρφίδες οστεοσύνθεσης και
ακολουθεί περίοδος αναμονής προκειμένου να επιτευχθεί η ενσωμάτωση του με το παρακείμενο οστό. Συνήθως πραγματοποιείται προκειμένου να ακολουθήσει η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων σε περιοχές της γνάθου που δεν επαρκεί το υπάρχον οστό για τη στήριξη τους.